Mô tả


- Vận hành nhà hàng, quán cafe hiệu quả hơn.

- Đáp ứng mọi nghiệp vụ từ cơ bản đến chuyên sâu của tất cả mô hình F&B.

- Đồng hành xuyên suốt theo từng quy mô phát triển của mô hình F&B.

- Điều hành mọi lúc mọi nơi.

- Tự động hoá quy trình phục vụ, tiết kiệm nhân công.

- Kiểm soát chặt chẽ thất thoát và gian lận.

- Mang khách hàng quay lại và chi tiêu nhiều hơn.

- Quản lý chuỗi dễ dàng, hiệu quả.

Thông tin Sản phẩm - Giải pháp


Vai trò của doanh nghiệp đối với SP-GP:
Thiết kế / Sản xuất và Phân phối
Link giới thiệu:
SP-GP đang ở giai đoạn:
Hoàn chỉnh và đang được áp dụng vào thực tế
SP-GP trên nền tảng điện toán đám mây:
Không
Các chức năng cơ bản:

- Vận hành nhà hàng, quán cafe hiệu quả hơn.

- Đáp ứng mọi nghiệp vụ từ cơ bản đến chuyên sâu của tất cả mô hình F&B.

- Đồng hành xuyên suốt theo từng quy mô phát triển của mô hình F&B.

- Điều hành mọi lúc mọi nơi.

- Tự động hoá quy trình phục vụ, tiết kiệm nhân công.

- Kiểm soát chặt chẽ thất thoát và gian lận.

- Mang khách hàng quay lại và chi tiêu nhiều hơn.

- Quản lý chuỗi dễ dàng, hiệu quả.

SP-GP sẽ giải quyết được vấn đề gì cho người sử dụng:

- Điều hành mọi lúc mọi nơi.

- Tự động hoá quy trình phục vụ, tiết kiệm nhân công.

- Kiểm soát chặt chẽ thất thoát và gian lận.

- Mang khách hàng quay lại và chi tiêu nhiều hơn.

- Quản lý chuỗi dễ dàng, hiệu quả.

Ngôn ngữ của SP-GP:
Tiếng Việt

Đối tượng khách hàng


Khách hàng mục tiêu:
Nhà Hàng, Quán Cafe
Cá nhân:
Không
Quy mô DN dưới 100 người:
Quy mô DN từ 100 đến dưới 300 người:
Quy mô DN trên 300 người:

Khách hàng


Số lượng khách hàng đã sử dụng SP-GP:
50000
Khách hàng tiêu biểu:

ADORA, VUA CUA, NESCAFE, KAFA CAFE, THAI STREET FOOD

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MISA (CHI NHÁNH TP.HCM)

Địa chỉ: Tòa nhà Misa, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TPHCM, VN

Điện thoại: 028 5431 8318

Email: esales@hcm.misa.com.vn

Website: https://www.misa.vn/

Facebook: https://facebook.com/MISAJSC

Sản phẩm - Giải pháp khác


Giải pháp quản lý Mua hàng chặt chẽ, hiệu quả - AMIS Mua hàng

Giải pháp quản lý thông tin nhân sự - AMIS Thông tin nhân sự


phone-footer
088 887 76 02

info@dxcenter.org.vn

location-footer

QTSC Building 1, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TPHCM, Việt Nam


© 2021 — DXCenter QTSC. All Rights Reserved.