Sản phẩm – Giải pháp Chuyển đổi số

Tìm kiếm các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số phù hợp cho bạn

Lĩnh vực ứng dụng

Khám phá Sản phẩm – Giải pháp mới

Dịch vụ họp trực tuyến được phát triển trên nền tảng web, hỗ trợ trên đa nền tảng, đa thiết bị,
Một nền tảng đám mây hoàn chỉnh cung cấp khả năng bảo vệ và theo dõi các file được chia sẻ, ngay
Phần bổ trợ - Add-ins - cho Microsoft Outlook và Gmail cho phép người dùng bảo vệ và theo dõi cá

phone-footer
088 887 76 02

info@dxcenter.org.vn

location-footer

06 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam


© 2021 — DXCenter QTSC. All Rights Reserved.